Udtalelser fra GIS afdelinger i de kommuner, som deltager i
FindToilet's app/webportal


Offentligt-Privat samarbejde.
Læg mærke til hvordan kommunerne bruger servicen på "kommunens egen side"


Sådan vises toiletda via denne side - video

Bornholm - Fredericia - Haderslev - Kolding - København - Lyngby-Taarbæk - Odense - Roskilde - Samsø - Slagelse - Sønderborg - Thisted

Aabenraa, Assens og Silkeborg kommune er på vej

Deltager DIN kommune ikke, så kontakt dem og få dem til det.
Top
Bornholms Regionskommune GIS afdeling - via kommunens egen side + Pressemeddelelse - udtaler:

"Bornholm er en cykel ø, og vi har rigtig mange service faciliteter til vores cykelgæster og gæster i øvrigt. Da vi hørte om FindToilet var det en oplagt mulighed for at synliggøre toilet faciliteter og gøre det hele lige lidt mere tilgængeligt.

Selve arbejdet med at oprette og indtaste i app'en er problemfrit og Tine har stået til rådighed og været behjælpelig. Man får lynhurtigt skabt sig et overblik. Vi kan godt anbefale andre kommuner at gå med i samarbejdet."
Find toiletdata fra min service for Bornholms Regionskommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Fredericia kommune GIS afdeling - udtaler:

"Jeg blev kontaktet af vores kommunikationsafdeling, der havde hørt om FindToilet app'en, og syntes at det kunne være en fin service for turister samt andre ikke lokalkendte, der besøgte kommunen.

Da jeg sidder med drift og vedligehold af de offentlige toiletter i Fredericia kommune, var det forholdsvist enkelt for mig at oprette de 15 offentlige toiletter, som kommunen administrerer.

Fra jeg modtog login til FindToilet app'ens webportal til jeg havde oprettet alle toiletter med info og foto m.v., havde jeg brugt små 2 timer. Toiletterne var straks efter oprettelsen tilgængelige via app'en.

Alt i alt var det en god problemfri oplevelse."
Find toiletdata fra min service for Fredericia kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Haderslev kommune GIS afdeling - via kommunens egen side + Hvordan de bruger eget QGIS vist i video + Pressemeddelelse og hvordan de viser disse på portalen OpenDataDK udtaler:

"Vi har for nylig været i dialog om tilgængeligheden på offentlige toiletter samt et overblik over hvor de ligger. Som resultat har vi bl.a. besluttet at indgå samarbejde med Tine Muller, udvikleren af FindToilet app. App'en er meget nem og brugbar. Dette skyldes det store arbejde Tine har udført, især i forhold til kvalitetssikring, tilgængelighed og adgang til data.

I dag kan vi nemt vedligeholde oplysninger om toiletterne i FindToilet app'en samt indlæse dem ind i vores GIS.

Stor ros og ønske om, at der kommer flere kommuner på kortet snarest muligt."
Find toiletdata fra min service for Haderslev kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Kolding kommune GIS afdeling - via kommunens egen side + Pressemeddelelse udtaler:

"Kolding Kommune har indgået samarbejde med Tine Müller, omkring registrering af kommunens offentlige toiletter.

FindToilet app'en er en fin service til gavn for turister og ikke lokalkendte, der gæster kommunen.

App'en er nem og let tilgængelig. Fra vi modtog login til FindToilet app'en og til data, billeder samt placering af toiletterne var indtastet, gik der små 2 timer."
Find toiletdata fra min service for Kolding kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata


Top
Københavns kommune GIS afdeling - radiointerview + Pressemeddelelse fra Kompas udtaler:

"Københavns kommune indtaster ikke selv toiletdata mere, det gør jeg for dem, men et KÆMPE ARBEJDE for mig forklaret i GoogleDoc samt Linkedin, og håber de ændrer mening i fremtiden."
Find toiletdata fra min service for Københavns kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Lyngby-Taarbæk kommune GIS afdeling - via kommunens egen side udtaler:

"Tine Müller har lavet en simpel og funktionel app, som er tilgængelig for alle med smartphone. Hun har skabt app'en ud fra et ønske om at hjælpe andre, og det ville vi gerne være med til.

Vi fik efter henvendelse med det samme adgang til et test-site, hvor vi kunne afprøve systemets forskellige funktioner. Efter vi havde indsamlet koordinater fra vores GIS-medarbejdere og billeder af vores offentlige toiletter, kunne vi gå i gang på den rigtige platform. Det er et nemt system, og det gik hurtigt og ukompliceret med at få indtastet informationer og uploadet billeder. Og vi kan fremadrettet selv let vedligeholde og indtaste nye data via FindToilet app'ens webportal."
Find toiletdata fra min service for Lyngby-Taarbæk kommune:

Sådan vises toiletda via denne side - video

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Forslag: Placering af offentligt tilgængelige toiletter - foto/map

Mail sendt til alle medlemmer i kommunalbestyrelsen om ønsket af oprettelse af et nyt offentligt tilgængeligt toilet i bymidten.


Top
Odense kommune GIS afdeling - udtaler:

"Venter på udtalelse."
Find toiletdata fra min service for Odense kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Roskilde kommune GIS afdeling - via kommunens egen side udtaler:

"Da Roskilde kommune bad om adgang til FindToilet app'en fik vi hurtigt adgang til et test site, hvor vi kunne afprøve systemet og se datamodellen.

Efter en data indsamling fra kommunens afdelinger fik vi skabt os et overblik over vores toiletter og faciliteter som vi kunne indtaste.

Selve indtastningen af data tog ikke meget mere end 10 min og kommunen kan nu fremadrettet let vedligeholde data via FindToilet's webportal."
Find toiletdata fra min service for Roskilde kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Samsø kommunes Tekniske forvaltningschef Søren Steensgaard udtaler:

"Som Danmarks 3. mindste kommune med meget begrænsede ressourcer, har det været en relativt enkelt og effektiv proces med at få øens offentlige toiletter på FindToilet.

Jeg anslår, at vi har brugt ca. 10 minutter per toilet inkl. kommunikation, dataindsamling og oprettelse i systemet.

Nu har vores gæster på Samsø endnu lettere ved at finde de toiletter som står klar til dem, også øens lidt bedre "gemte" tørklosetter ude i naturen har vi fået med.

Vi har igennem hele processen fået hurtigt opbakning og gode råd fra Tine Müller."
Find toiletdata fra min service for Samsø kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Slagelse kommune GIS afdeling - via kommunens egen side + Pressemeddelelse + radiointerview udtaler:

"Slagelse Kommune har valgt app'en da den giver borgere og brugere et hurtigt overblik over de offentlige toiletter. FindToilet er en app som er nem og tilgængelig. Det går hurtigt at få tastet informationer ind, tilføje billeder samt placering af toiletterne.

Vi er ikke mindst glade for muligheden for at tilføje billeder til informationerne. Det giver hurtig overblik over hvilket toilet der arbejdes med hver gang. Vi håber app'en kommer til at spare kommunen nogen tid ved færre borgerhenvendelser."
Find toiletdata fra min service for Slagelse kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Sønderborg kommune GIS afdeling - via kommunens egen side + radiointerview og hvordan de viser disse på portalen OpenDataDK udtaler:

"Sønderborg Kommune har valgt at indgå i samarbejde med Tine Müller omkring FindToilet app'en. Vi har valgt denne app, da Tine har lavet en simpel og funktionel app, ud fra et ønske om at hjælpe andre.

Når man har et behov for at finde et toilet, giver app'en en stor hjælp. Vores mål med deltagelsen, er at hjælpe grupper, som har et særligt behov.

Selve indtastningen er ukompliceret og Tine står beredskabsvilligt klar til at hjælpe."
Find toiletdata fra min service for Sønderborg kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse - Udtalelse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata

Top
Thisted kommunes Drift- og Anlægschef Ejgil Haurum - udtaler:

"Efter anbefaling fra Peter Skriver Nielsen, næstformand i Klima-, Miljø og Teknikudvalget har vi valgt at bruge Tine Müllers app FindToilet, da vi ønsker, at yde en god service overfor lokale såvel som chauffører og turister.

Jeg er Drifts- og Anlægschef i Thisted Kommune, og fik en medarbejder i afdelingen og GIS-sektionen til at lægge alle toiletter ind på app'en.

Herefter indtastede de toiletdata og lagde fotos ind. Forløbet med at lægge toiletterne ind samt indtaste data gik let og problemfrit, og det vil fremover være let at vedligeholde data i FindToilet.

Jeg kan godt anbefale andre kommuner at benytte sig af app'en."
Find toiletdata fra min service for Thisted kommune:

Fotos af Apps - Google Map - Mix af disse

GoogleMap
Download toiletdata eller træk direkte via API-fil + Term ID
Gennemse toiletdata