Sammenlign data til download fra datakk.dk + beta.findtoilet.dk for at opnå bedste/ens toiletdata - diff. toilets
ALLE data er leveret af Anita Hertzberg fra Københavns kommune til begge udgaver af kortene og findes som bl.a. CSV-files

Toiletdata er fra 2015, så ikke up-to-date.

Data fra FusionTables - Brug FILTRE - uploaded fra datakk.dk 114 toilets Data fra FusionTables - Brug FILTRE - uploaded fra beta.findtoilet.dk 93 toilets

Nedenfor vises de forskellige toilet typer Nedenfor vises de forskellige toilet typer

19.2.2015 - Jeg har samlet begge kort i dette kort, så det er nemmere at finde ud af hvilke toiletter der mangler samt koordinaternes placering.

3.7.2015 - Jeg har samlet begge kort i dette kort, så det er nemmere at finde ud af hvilke toiletter der mangler samt koordinaternes placering.

Ovenstående har været muligt at udvikle ved at følge denne udmærkede FusionTables tutorial af Tommy Kaas.

Har også udviklet denne app med samme data ved at f'ølge Derek Eder's fantastiske searchable_map_template