Nedenfor vises video om hvordan jeg videreformidler OpenData i Drupal

Jeg tror de fleste af jer ved, at jeg i flere år har knoklet med mit projekt http://findtoilet.dk/ og haft lidt svært med at forklare, hvad det kan med OpenData i Drupal, men synes selv at denne video på 5 minutter jeg nu har lavet ret kort og præcist viser, hvad det er jeg har lavet.

Håber I vil bruge disse 5 minutter, og at I alle måske bedre nu forstår, hvad det er jeg har præsteret, tak.

Jeg viser hvordan OpenData i Drupal kan vise online Google Map samt DELE alle disse data til download i mange forskellige formater som RSS, XML, CSV, KML og GM for hver enkelt af de 98 kommuner eller for hele Danmark, så andre også har mulighed for at lave yderligere Mash-ups samt Smartphone apps.

V.hja. xml-fil som bliver opdateret med det samme ligesom de andre filer, der er til download, opdateres Smartphone apps også automatisk, sådan at ALLE data altid er up-to-date.
Det er kommunerne selv som styrer disse data.

Og synes i toiletdata ikke er noget særligt, så kan mit "system" jo bruges for ALLE data.

http://tinemuller.dk/findtoilet/VIDEO/opendata/ - 4:54 minutter

Why findtoilet.dk is unique